Årsmøte Onsdag 3. Mars

Postet av Viggja Idrettslag den 11. Feb 2021

ÅRSMØTE
Onsdag 3.mars 2021 kl. 19:30 i Viggjarheim

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å skrive under protokoll
4. Årsmelding for 2020
5. Regnskap for 2020
6. Fastsette medlemskontingent
8. Innkomne saker
9. Budsjett for 2021
10. Valg

Saker som ønskes behandlet sendes leder innen 23.02.2021.

Fullstendig saksliste legges ut på lagets hjemmeside - www.viggja-il.no -
og på facebook 24 februar.

Etter avsluttet årsmøte vil styret orientere om status ny hytte og
videre planer og framdrift for idrettslaget.

Mvh Viggja Idrettslag
v/leder Bjørn Sæther
Tlf: 952 97 501
bjorn.sether@polaristrykk.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.