Ny lagshytte


Prosessen med bygging av ny hytte i Seljan er godt i gang. Her kommer det statusoppdateringer og bilder fra bygginga.

Oppdatering 22.06.21Oppdatering 29.05.21

Tett bygg! Utvendig dugnadsarbeid er påbegynt med legging av villmarkspanel. Støping av plate til bod og fundament til terrasse og isolering av kjeller.Oppdatering 13.03.21

Reisverket har kommet opp! DAFRO startet tømererarbeidet i begynnelsen av februar og er nå godt igang med råbygget. Etter en kald start på byggeprioden satser vi på at været blir med medgjørlig for snekkerne utover våren. Det har også blitt gjort en durabelig dugnadsinnsats med hogst i nærområdet på begge sider av elva, så vi for mer lys inn og utsyn mot sør og øst. Takk til velvillige grunneiere og dugnadsfolk for innsatsen!Dugnad 07.11.20

Siste fellesdugnad før vinteren med velforjent servering av sodd og kaffebrød til dugnadsgjengen.
Det ble blandt annet lagt markisolasjon og grunnmursplast og fylt opp rundt murene. I tillegg ble utearealet ryddet og klargjort for vinteren.
Oppdatering 29.10.20

Etter god dugnadsinnsats er nå grunnmuren ferdig støpt og gulv planert og isolert. Vann-, avløp- og el-rør er lagt, så nå gjenstår bare støping av gulv før vinteren kommer.

Oppdatering 19.10.20

Støping av grunnmur

Oppdatering 02.10.20

Ferdig støpt bankett og grunnmur på vei opp


Oppdatering 10.09.20

Prosjektet beveger seg fra tegnebrettet til byggestadiet! Etter måneder med planlegging, tegning og søknadsskriving er endelig første spadetak tatt i Seljan. Tomta er nå gravd ut, og støping av grunnmur er planlagt ila. tidlighøsten. Det skal da være klart til bygging til våren 2021. Den siste revisjonen av tegningene finnes nederst på siden. Spillemiddelsøknad er under utarbeidelse og vil bli innsendt for kommende søknadsrunde ila. september. Det er også tilvirket en anseelig mengde villmarkspanel som ligger stablet og klar til bruk i Seljan. 

Vi takker alle som har bidratt for god dugnadsinnsats så langt! For de som ønsker å bidra videre kan vi love at det blir gode muligheter for det på senere stadier i byggeprosessen også.


Bakgrunn:

Dagens hytte ble reist i 1928 og sto opprinnelig ved hoppbakken i Marikollen. Den ble i 1972 flyttet til Seljan som er et naturlig utgangspunkt for dagens utfartsterreng, både på sommer- og vinterstid. Nå har tida begynt å tære på den gamle laftebygningen og tilstanden er vurdert dithen at renovering og oppgradering til dagens standard ikke er hensiktsmessig. Det er derfor gjort vedtak om at det skal bygges ei ny hytte på samme sted som den gamle.

 

Realisering:

Viggja idrettslag har 100-årsjubileum i 2021 og det er satt et mål om å få hytta klar i løpet av jubileumsåret. 

Finansiering av prosjektet skal dekkes av lagets egenkapital, tippemidler, kommunale tilskudd, andre tilskuddsordninger, sponsorgaver, private gaver og dugnadsinnsats. Tegningene er så godt som klare. Etter møter med kommunen og fylket, får vi positive tilbakemeldinger om spillemidler og at utformingen er i henhold til offentlige krav. Dugnadsinnsatsen vil bli særdeles viktig for å klare å realisere dette, styret har fått meget god hjelp fra DAFRO med Frode Grandetrø i spissen til tegninger og prosjektering. Dugnadshjelp til tømmerhogging og velvillighet fra grunneiere rundt tomta i Seljan må også nevnes 😊.

 

Nytteverdi:

For ei lita bygd som Viggja har idrettslaget en viktig samlende funksjon og skaper lokal tilknytning og engasjement. Lagshytte/Skihytta er en viktig samlingsplass for idrettslaget og mye av lagets aktivitet for barn og unge, som skirenn og familieaktiviteter, er lagt hit. Viggja IL har som formål å legge til rette for både organisert og egenorganisert aktivitet for alle bygdas innbyggere. Vi ønsker å videreutvikle området rundt Seljan til å bli et åpent og attraktivt område for fysisk aktivitet både sommer- og vinterstid, eksempelvis ski, terrengsykling, løping og lek. Her vil hytta fungere som arrangementsbygg, sosial samlingsplass, møtelokale, utstyrslager og utleielokale til glede for hele Viggjas befolkning. 

Vi vil etter fellesferien komme tilbake med ytterligere informasjoner om mulige støtteordninger, dugnadsmuligheter gjennomføringsplan osv..