Årsmøte 23.03.23 kl.19:00

Postet av Viggja Idrettslag den 2. Mar 2023

ÅRSMØTE
Viggja Idrettslag

Torsdag 23.mars 2023 kl. 19:00 i Viggjarheim

Fullstendig sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av to personer til å skrive under protokoll
 4. Årsmelding for 2022
 5. Regnskap for 2022
 6. Fastsette medlemskontingent
  Innkomne saker (sak 7+8 )
 7. Samarbeid med andre idrettslag
  Ønsker å foreslå følgende sak til årsmøtet 23.03.23:
  Foreslår at det settes ned et utvalg som tar initiativ til og drøfter samarbeid med andre idrettslag. Samarbeidsutvalgets innstilling bør være klar til neste årsmøte i 2024. Foreslår at det ikke legges begrensninger for mulige samarbeidsformer, dvs utvalgets innstilling kan bli alt fra samarbeid om enkeltarrangement til sammenslåing med andre klubber. Undertegnede kan delta i slikt utvalg dersom laget ønsker det.
  Hilsen Frode Grandetrø
 8. Innkjøp av løypekjøringsutstyr
  Ønsker at følgende kan drøftes og eventuelt vedtas på årsmøtet:
  Det må vurderes å kjøpe inn nytt utstyr for løypekjøring. Tenker da på scootere og utstyr som er tilpasset dagens løypenett og standard på løyper.
  Skal vi klare å få med oss flere til å kjøre løyper, må vi nesten oppgradere maskinparken for løypekjøring. Det vil også bli mer attraktivt for flere å benytte våre løyper hvis vi har utstyr som gir den kvaliteten de forventer.    
  Mvh. Jo Forren
 9. Budsjett for 2023
 10. Valg

 

Etter avsluttet årsmøte vil styret orientere om status Seljan og videre planer for drift av idrettslaget.

 

Mvh Viggja Idrettslag

v/leder Bjørn Sæther 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.