Invitasjon til årsmøte 12. mars 2024

Postet av Viggja Idrettslag den 21. Feb 2024

INNKALLING ÅRSMØTE

Viggjarheim, tirsdag 12.mars 2024. kl 19.00

Endelig saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Valg av to personer til å skrive under protokoll.
  4. Årsmeldinger for 2023.
  5. Regnskap for 2023.
  6. Fastsette medlemskontigent.
  7. Vedta organisasjonsplan for laget.
  8. Samarbeidskomite legger fram sak for å utvide samarbeid med nabolag. 
  9. Budsjett for 2024
  10. Valg

Etter avsluttet årsmøte ønsker styret en åpen diskusjon med innspill fra medlemmene om videre drift av idrettslaget.

Mvh Viggja Idrettslag
v/leder Bjørn Sæther   e-post: bjorn.sether@polaristrykk.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.