Styre og komitéer 2022


Hovedstyre

Leder:Bjørn Sæther
Nestleder:Tore Breivik
Kasserer:Bente Sørdal
Sekretær:Siw Bårdvik
Styremedlem:Lars Morten Bardal
1. Varamedlem:Stian Berg
2. Varamedlem:Arild Borge

Skiavdeling

Leder:Frode Grandetrø

Andreas Rimol

Siri Høgsteggen

Solrun Sæther
Scooteransvarlig:Jostein Wilmann

Trimavdeling

Leder:Bente Sørdal

Kåre Engan


Wenche K. Enoksen

Stian Berg

Pål Ove Lilleberg
Turstiansvarlig

Anleggskomité

Leder:Ola Rønning

Jo Forren

Petter Sommerschild

Per Morten Kjelstad


Siw Bårdvik
Ansvarlig utleie

Trond Sæther
Brannvernleder

Valgkomité

Leder:Morten Engan

Karianne Arentz Hagen

Jan Magne Høynes