Medlemsnytt fra Viggja idrettslag

Postet av Viggja Idrettslag den 10. Jun 2021

 

Medlemskontingent 2021

Vi takker alle innbyggere i Viggja, som støtter Viggja IL gjennom betaling av medlemskontingenten. Medlemskontingenten er avgjørende for at vi som jobber frivillig for idrettslaget kan opprettholde vinter- og sommertilbud av aktiviteter på Viggja. 

 

Vi ber om at alle som betaler kontingent for 2021 skriver navn, fødselsdato og år på alle familiemedlemmene. 

  

Medlemskontingent 2021 for Viggja IL
Familie                                  kr.  300,-
Voksne                                kr.  200,-
Barn under 16 år og pensjonister kr.  100,-
Ved betaling skriv navn, fødselsdato og år på alle familiemedlemmer i emnefeltet.  

 

Forfalldato: 30.06.2021

Til:
Viggja IL
v/Kasserer Bente Sørdal
7354 Viggja
Kontonummer: 4214 57 30788


Aktiviteter 2021

Våre aktiviteter postes jevnlig på lagets egen facebook-side,  «What`s on i Viggja» og hjemmesiden

HISTORISK JUBILEUMSMARSJ

Vi arrangerer turmarsj 19 JUNI  kl 10:00 

 • 10:00 - Røyklegging av Marikollen kl. 10:00. Vi stopper bilene ved Skjetnan og nedover.
 • 10:30 - Parkering ved skihytta Seljan med samlet marsj til Vekta.
 • 10:45 - Avgang fra Vekta til Høgåsen
 • 11:00 – Stopp Høgåsen, videre til fartsbrua på Marikollen, så til gammel ferdselsveg sør for Marikollen, som går til Skjervan og videre ned til Lundasetermyra og vår nye hytte. På alle de nevnte stedene vil vi fortelle om stedets historie. Det settes opp permanente infoskilt på stedene. Marsjruta merkes for permanent bruk. 
 • Ved hytta er det kaffesalg med noe attåt og orientering om:
  • Status ny hytte og omvisning.
  • Bokprosjekt
  • Turstier
  • Spel om Marikollen i regi av Spelkomiten

Ingen deltakeravgift, men parkering og / eventuell støtte kan VIPPSES til 545065 - Viggja IL


Leie av Seljan skihytte

Minner om at du som medlem kan leie Seljan Skihytte til arrangement. Ta gjerne kontakt med Siw Marit Bårdvik, på e-post: siwmaritdb@gmail.com, tlf 922 20 404.      

   

  STYRET I VIGGJA I.L.           JUBILEUMSÅRET 2021

Leder

Bjørn Sæther                  

952 97 501

 

Nestleder

Tore Breivik

945 23 600

 

Kasserer

Bente Sørdal

917 35 187

 

Sekretær

Siw Marit Bårdvik

922 20 404

 

Styremedlem

Lars Morten Bardal

906 95 399

 

 

Varamedlem

Arild Borge

900 69 732

 

Varamedlem

Stian Berg

957 35 154

 

                                           

Leder SkiHallvard Harang
412 40 299

Leder Trim

Bente Sørdal

917 35 187

 

Scooteransvarlig

Jostein Wilmann (Dålan)

452 73 576

 

 

Styret i Viggja I.L. oppfordrer alle Viggjabøgg til å støtte opp under idrettslagets arrangementer og melde seg inn som medlemmer. KLARER VI Å SETTE NY MEDLEMSREKORD I JUBILEUMSÅRET?

Vårt hovedfokus er fremdeles å tilrettelegge for de yngste i bygda og skape muligheter for trening, trim og trivsel i nærmiljøet. Vi har en relativt stabil medlemsmasse, men skulle gjerne ha hatt flere medlemmer i laget og ønsker spesielt flere barn og unge velkommen. Flere medlemmer gir oss større inntekter, og vil utfordre styret på å være utviklende for lagets aktiviteter. Send gjerne ønsker om aktiviteter til styret.

Pandemien legger fremdeles begrensninger på hva vi kan klare å få til av aktiviteter, men vi forsøker å utnytte tiden så godt vi kan. Prosjekt Telltur er gir ny økt aktivitet og er en suksess i kommunen, nye turstier merkes og legges inn digitalt. Årets Viggjamarsj ble arrangert digitalt.

Ny hytte tar form og vi har så langt klart å holde framdriftsplanen. Det er nå dugnad 3 ganger i uka og vi vil komme til å ha behov for flere dugnadsfolk i perioder – det er lov til å melde fra om sin arbeidslyst 😊

Følg oppdateringene på hjemmesiden viggja-il.no og What's on på Viggja "                                                                                                                                                                                                                                                


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.